سانگ یانگ تیوولی خودرویی پرفروش و جوان پسند در بازار جهانی که توانسته نظر مخاطبان را به خود

جلب کند , توسط مرکز تست تصادف اروپا ( EURO-NCAP ) در سال 2016  مورد تست ایمنی قرار گرفت.

نتیجه این آزمایش کسب 4 ستاره ایمنی ارزشمند بود.

اما جزئیات این تست به شرح زیر است:

ایمنی سرنشینان بزرگسال: 82%

ایمنی کودکان: 62% 

ایمنی عابر پیاده: 65%

سیستم های کمکی ایمنی ( هوشمند ) : 43%

برای مطالعه متن بررسی کامل تیوولی ( اینجا کلیک کنید! )

کلیپ تست تصادف سانگ یانگ تیوولی 2016