باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز به روز  به تعداد خودروها و افرادی که می‌خواهند یک خودروی شخصی داشته

باشند افزوده می‌شود، فارغ از این‌که این مساله باعث افزایش ماشین‌های تک‌سرنشین و آلودگی بیشتر هوا شده است.

به همین منظور اعضای یک گروه طرفدار حفظ محیط زیست در منطقه کرویتسبرگ برلین دست به اقدام جالبی زدند.

آنها با حمل چهارچوب هایی به اندازه یک خودرو در خیابان نشان دادند خودروهای تک سرنشین چه مساحتی از

خیابان را برای جابه جایی یک نفر اشغال می‌کنند.