وحید منایی معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: عرضه کننده قبل از پیش فروش خودرو، موظف

به اخذ مجوز مربوط ،شامل تعداد خودروی قابل عرضه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت است، لذا شرکت‌های

دارای نمایندگی رسمی پس از اخذ مجوز مذکور مجاز به پیش فروش خودروهستند. وی افزود:

در این رابطه لیست شرکت‌های دارای مجوز پیش فروش خودرودر سامانه این سازمان به نشانی http://www.cppo.ir

بارگذاری شده است.

معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:

طبق مصوبه شماره 165272/ت 55186 هـ مورخ 22/12/1396 هیئت وزیران، واردات خودرو توسط شرکت‌های غیر

نماینده مجاز نبوده و لذا این شرکت‌ها به هیچ وجه مجاز به پیش فروش خودرو نیستند. منایی تصریح کرد:

این سازمان مکرراً و در اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های متعدد به شرکت‌های غیر نماینده موضوع عدم وجاهت پیش فروش

خودرو را اعلام کرده و در این رابطه نسبت به اطلاع رسانی موضوع به مصرف کنندگان جهت خودداری از عقد

قرارداد پیش خرید خودرو با شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی اقدام کرده است.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت گفت:

علاوه بر آن لیست شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی واردات نیز در سامانه مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران

به نشانی http://www.gatc.ir قرار دارد. منایی تصریح کرد:

با توجه به اینکه اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروی تهران متولی صدور مجوز فعالیت

شرکت‌های صنفی غیر نماینده در حیطه فعالیت خودرو است و شرکت‌های دارای پروانه فعالیت از اتحادیه مذکور

ملزم به رعایت قوانین نظام صنفی هستند، لذا موضوع برخورد با شرکت‌های متخلف در زمینه پیش فروش خودرو

جهت اعمال قانون منطبق بر قوانین نظام صنفی به اتحادیه مذکور منعکس شده است. وی بیان کرد:

پرونده تخلف دو شرکت غیر نماینده در زمینه پیش فروش بدون مجوز خودرو از طریق این سازمان به سازمان

تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و تحت رسیدگی است. منایی همچنین از هموطنان درخواست کرد در صورت

مشاهده هرگونه تخلف در رابطه با گرانفروشی، عدم عرضه، احتکار، تبانی و عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور برای

کالا و خدمات و … مراتب را از طریق سامانه 124 منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و اقدام شود.