تسنیم به نقل از رویترز، لیندا جکسون، مدیر برند سیتروئن گفت، گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه هفته

گذشته به رغم خروج آمریکا از برجام از مدل سیتروئن سی3 خود در ایران رونمایی کرده است. جکسون گفت:

پژو سیتروئن در روز نخست فروش این محصول، تنها در عرض یک ساعت 2 هزار خودروی سی3 فروخته است.

وی افزود، استراتژی این گروه در قبال ایران به دلیل تصمیم آمریکا به خروج از برجام و وضع تحریم های جدید

علیه ایران تغییری نکرده است. اما به گفته وی، پژو سیتروئن همچنان در مورد آینده فعالیت تجاری خود در

ایران «محتاط» است و در عین حال منتظر است تا اتحادیه اروپا موضعی روشن در قبال تحریم های آمریکا و چشم

انداز فعالیت های تجاری در ایران اتخاذ کند.