یک کارشناس صنعت خودرو گفت:

خروج آمریکا از برجام نشان داد که خودروسازان نباید خود را به مونتاژ صرف خودروهای خارجی محدود کنند

بلکه تمرکز آنها باید بر طراحی و تولید محصولات داخلی باشد. ابوالفضل خلخالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:

در صنعت خودرو از لحاظ دانش فنی مشکل جدی برای طراحی و تولید محصولات داخلی نداریم و می‌توانیم

خودروهایی با کیفیت مناسب طراحی و تولید کنیم. وی با بیان اینکه با این حال صنعت خودروی ما از آغاز شکل‌گیری

در نیم قرن پیش، بیشتر یک صنعت مونتاژکار بوده است، خاطرنشان کرد:

درواقع خودروسازان ترجیح داده‌اند به جای سرمایه‌گذاری بر روی طراحی و تولید خودروی داخلی،

محصولات خارجی را وارد کرده و مونتاژ کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد:

البته مونتاژ خودروی خارجی به خودی خود بد نیست و اثرات مثبتی همچون انتقال دانش روز صنعت خودروی

جهان به داخل دارد اما در این راه نباید از تقویت و توسعه توان داخلی غافل شد. وی افزود:

پس از اجرایی شدن برجام نیز همکاری‌های مناسبی با خودروسازان مطرح بین‌المللی آغاز شد اما این

همکاری‌ها نباید ما را از راه اصلی که همان خودروساز شدن و توسعه محصولات داخلی است غافل کند.

خلخالی با بیان اینکه خودروسازان در چند سال اخیر چند خودروی جدید را با استفاده از توان داخلی طراحی

و عرضه کرده‌اند، تصریح کرد: در مجموع این خودروها از کیفیت قابل قبولی برخوردارند بنابراین اتفاقات جدیدی

همچون خروج آمریکا از برجام را باید به فال نیک گرفت و از آن برای تقویت توان طراحی و تولید صنعت

خودروی داخلی بهره برد. وی خاطرنشان کرد:

اگرچه بررسی شرایط و مواضع اخیر کشورهای اروپایی نشان می‌دهد خروج آمریکا از برجام تاثیری بر همکاری‌های

بین‌المللی صنعت خودرو نخواهد داشت اما این اتفاق بهانه خوبی برای تمرکز بیشتر بر توان ملی با هدف تولید

خودروهای با کیفیت داخلی است.