این خودرو که با پیشرانه و گیربکس جدید به مشتریان عرضه می‌شود، دارای قیمت 60 میلیون و 700 هزار

تومانی خواهد بود که مشتریان می‌توانند در شرایط فروش اعتباری از تسهیلات 15 میلیون تومانی و

20 میلیون تومانی بهره مند شوند که در صورت انتخاب تسهیلات 20 میلیون تومانی، باید زمان باز پرداخت

12 ماهه، 18 ماهه، 24 ماهه و 36 ماهه را انتخاب کنید که جزییات آن به شرح زیر است

– باز پرداخت 12 ماهه به صورت 3 چک چهار ماهه، نرخ تسهیلات 16 درصد

– باز پرداخت 18 ماهه به صورت 3 چک شش ماهه، نرخ تسهیلات 19 درصد

– باز پرداخت 24 ماهه به صورت 6 چک چهار ماهه، نرخ تسهیلات 21 درصد

– باز پرداخت 36 ماهه به صورت 9 چک چهار ماهه، نرخ تسهیلات 23 درصد