بنز سری E 2017 بی گناه در خواب پاییزی بسر می برد که ناگهان یک دستگاه تسلا آمریکایی در کمال بی رحمی از پشت سر یا بهتر بگم از روی دیوار خودشرو روی سقف سری E پرتاب کرد!!!