علی پیرحسین لو در گفت‌وگو با ایسنا، 

با بیان اینکه کار بررسی و توزیع طرح ترافیک خبرنگاران امروز به نقطه پایان رسیده است، گفت:

بیش از5400 درخواست طرح ترافیک خبرنگاران به معاونت حمل ونقل وصول شد و همچنین 3500 ایمیل تجدید

نظر برای بررسی مجدد مدارک خبرنگاری ارسال شد که تمامی ایمیل ها و مدارک پیوست آنها، بر مبنای قواعد آیین

نامه طرح ترافیک خبرنگاران بررسی شد.

وی با بیان اینکه ظهر امروز پیامک برای افرادی که از سهمیه طرح ترافیک خبرنگاری بهره منده می‌شوند ارسال شد گفت:‌

البته ملاک قطعی دریافت پیامک نیست؛ چرا که ممکن است برخی از این افراد پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده

و یا پیامک به آنها به هر دلیلی نرسیده است که بر همین اساس افراد می بایست به حساب شهروندی خود مراجعه

کرده و اگر عبارت «شامل سهمیه» با رنگ سبز مقابل نام آنها درج شده باشد می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.

پیرحسین لو با بیان اینکه تعداد مجوزهای خبرنگاری به سقف مجاز یعنی 2000 مورد رسیده است، گفت:‌

البته افرادی نیز بودند که قبلا پیامک تایید دریافت کردند؛ اما در بررسی ها متوجه شدیم که واجد شرایط نیستند

و با جعل مدارک خود را خبرنگار معرفی کردند. اما کارشان غیر خبری بود. به عنوان مثال روزنامه‌ای آبدارچی خود

را به عنوان خبرنگار معرفی کرده ویا دو خبرگزاری مسئول روابط عمومی، راننده و نیروهای دفتری خود را به عنوان

خبرنگار معرفی کردند که این موارد حذف شد.

پیرحسین لو با بیان اینکه مدارک را تا آنجایی که در توانمان بود به صورت دقیق بررسی کردیم، ادامه داد:

البته بررسی‌ها ادامه دارد و بدانید با کسی تعارف نداریم و اگر کسی به ما اطلاع دهد فردی به ناحق از سهمیه خبرنگاری

استفاده می کند و این مسئله برای ما ثابت شود قطعا نام این فرد متخلف را از دایره سهمیه بگیران خبرنگاری حذف

خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در هفته آینده لیست کامل افرادی که سهمیه خبرنگاری دریافت کرده‌اند برای اولین بار منتشر می‌شود، گفت:

متاسفانه در بررسی‌های این مدت متوجه شدیم که تعداد زیادی از افراد تنها به دلیل آنکه یک کارت خبرنگاری داشتند اما

خبرنگار نبودند، سال‌ها از طرح ترافیک استفاده می‌کردند که نام آنها حذف شد. مشاور فرهنگی معاونت حمل و نقل ترافیک

شهرداری تهران ضمن عذرخواهی از طولانی شدن روند بررسی مدارک طرح ترافیک خبرنگاران گفت:‌

به علت آنکه یک سوم تقاضاها جدید بود و همچنین فرایند بررسی مدارک زمان بر بود ، این پروسه طولانی شد. وی افزود:

پس از انتشار اسامی خبرنگارانی که طرح ترافیک دریافت کردند بر روی سایت، دستورالعمل ارائه کارت بلیط رایگان

حمل و نقل برای خبرنگاران دیگر نیز منتشر خواهد شد.