تسنیم ، براساس اعلام شرکت ایران خودرو از فردا چهارشنبه فروش عادی دنا پلاس آغاز خواهد شد.

مطابق این بخشنامه پیش پرداخت اولیه این خودرو 24 میلیون تومان و سود مشارکت در تحویل

خردادماه 97 ، 17 درصد تعیین شده است.

جزئیات فروش عادی دنا پلاس به شرح زیر است: