ایسنا، در چند ماه اخیر موضوع افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به دستمایه‌ای برای برخی سودجویان و افزایش قیمت

برخی محصولات تبدیل شده است. در جدیدترین رویداد در این زمینه عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌ سازان مدعی حذف

ارز مبادله‌ای بخش اعظم قطعه‌ سازان شده و نتیجه‌گیری کرده که به همین دلیل قیمت قطعات خودرویی و و همچنین خودرو

باید افزایش یابد.

مطرح کردن موضوع حذف ارز مبادله‌ای برای واردات قطعات در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدت زمان زیادی

است که اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات قطعه متوقف شده و قطعه‌ سازان از ارز آزاد استفاده می‌کنند، بنابراین ادعای

حذف ارز مبادله‌ای نباید بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروها شود. در این زمینه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید:

مدت زمان زیادی است که قطعه‌ سازان از ارز آزاد برای واردات مواد اولیه خود استفاده می‌کنند. آرش محبی‌ نژاد با بیان اینکه

از حدود یک سال پیش تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات ماشین‌آلات قطعه‌سازی متوقف شد، خاطرنشان می‌کند: از حدود دو

ماه پیش نیز حدود دو هزار قلم مواد اولیه از شمول پرداخت ارز مبادله‌ای خارج شد و هم‌اکنون مدتهاست که قطعه‌ سازان از

ارز آزاد برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کنند. کارشناسان معتقدند در این شرایط دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای

داخلی وجود ندارد زیرا مدتهاست که قطعه‌ سازان از ارز آزاد برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کنند و قیمت فعلی خودروها

نیز قاعدتا متناسب با نرخ ارز فعلی در بازار آزاد است.