باشگاه خبرنگاران جوان:  به نقل از صدا وسیما داود قزلباش مدیر امور اعتباری و وصول مطالبات پست بانک،

با اشاره به نیاز به تعویض حدود ۲۰ درصد مخازن گاز خودرو‌های گازسوز کشور،  اظهار کرد: هر خودرو به طور

میانگین یک میلیون تومان و حداکثر یک و نیم میلیون تومان از پست بانک وام تعویض مخزن دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: این وام به صورت اقساط 24 ماهه است که با سود 18 درصد در اختیار مالکان خودروهای گازسوز

دارای شرایط قرار می‌گیرد.

مدیر امور اعتباری پست بانک درباره نحوه اجرای این طرح گفت: متقاضیان می‌توانند در سامانه‌ای که به همین منظور

طراحی شده، ثبت نام کنند، سپس مراکز مجاز معاینه فنی نیاز به تعویض مخزن را به بانک اعلام می‌کند و پس از تکمیل

مدارک مورد نیاز، اجازه تعویض مخزن صادر می‌شود. وی افزود:

پس از تعویض، هزینه انجام شده از طریق بانک به مراکز تعویض پرداخت می‌شود و در واقع صاحبان خودروها در این

فرآیند نقشی ندارند. قزلباش بیان کرد:

برای دریافت این وام تنها یک ضامن نیاز است و یا متقاضیان می‌توانند با پرداخت 4 فقره چک یا یاراکارت از این تسهیلات

استفاده کنند. مدیر امور اعتباری پست بانک گفت:

اجرای این طرح از دهم دی آغاز خواهد شد.