تسنیم ، مراجعه مردم به جایگاههای عرضه سوخت در نقاط مختلف تهران ادامه دارد و به صورت مستمر با تردد

نفتکش های تانکری به جایگاهها سوخت رسانی می شود. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دقایقی پیش

اعلام کرد که مقدار بنزین توزیع شده در شهر تهران، شهر ری و شهرهای حومه از ساعت 12 چهارشنبه شب ( 29 آذرماه )

تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه ( 30 آذرماه ) 15 میلیون لیتر بوده است. طبق این اطلاعیه، میانگین مصرف بنزین در استان

تهران در حالت عادی 15.5 میلیون لیتر در مدت زمان 24 ساعت است که این میزان در 12 ساعت گذشته به 15 میلیون لیتر

رسیده و 2 برابر حالت عادی گزارش شده است. همچنین گزارش های مردمی از غرب تهران از ایجاد صف های چند کیلومتری

در برخی جایگاههای عرضه بنزین حکایت دارد.