تسنیم :

فروش رنو فرانسه به ایران در ۱۱ ماه سال‌ جاری میلادی با رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به

۱۴۴ هزار و ۸۶۲ دستگاه رسید.شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در ۱۱ ماه سال‌ جاری میلادی ۱۴۴ هزار و ۸۶۲ دستگاه

از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است. فروش رنو فرانسه به ایران در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل

رشد ۵۴ درصدی داشته است. رنو در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۶ بالغ‌ بر ۹۳ هزار و ۷۹۸ دستگاه از محصولات خود را روانه

بازار ایران کرده بود.بر اساس این گزارش، فروش رنو به ایران در ۱۲ ماه سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۱۰ درصدی

داشت و به ۱۰۸ هزار و ۵۳۶ دستگاه رسید.رنو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵۱ هزار و ۵۰۰، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۳هزار دستگاه و در

سال ۲۰۱۳ بالغ‌‌ بر ۳۹هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.سهم بازار ایران از کل فروش رنو در ۱۱ ماه

سال‌ جاری میلادی ۲/ ۴ درصد بوده است. کل فروش رنو در این دوره با رشد ۹/۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به

۳ میلیون و ۳۹۵ هزار دستگاه رسیده است.