عصر ایران ، چری تیگو7 لوکس ترین محصول شرکت مدیران خودرو است که نزدیک به 4 ماه پیش طی یک

رونمایی مفصل به بازار ایران معرفی شد و توانست طرفداران زیادی را پیدا کند.

 

 

انتشار تصاویری از سایت تولیدی این خودرو در شهرستان بم، حکایت از ارسال خودرو به سایر نقاط کشور، در راستای

انجام تمام تعهدات شرکت مدیران خودرو به مشتریان این محصول است.