امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:

در سال‌های اخیر خودروسازان جهانی به دلیل حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سوخت‌ های فسیلی به طراحی

و تولید خودروهای برقی و هیبرید روی آورده‌اند که باید خودروسازان ایرانی در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهند.

وی افزود:

خودروهای بنزین سوز برای کاهش مصرف سوخت باید به تکنولوژی به‌روز مجهز شوند و در حال حاضر در

بازار جهانی خودروهایی که مصرف سوخت کمتر با قدرت بیشتری داشته باشند از جایگاه بهتری برخوردار هستند.

او با تأکید بر اینکه خودروسازان در زمینه کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا وظیفه سنگینی بر عهده دارند،

یادآور شد: در کنار رشد کیفیت خودروهای داخلی باید کیفیت و استاندارد سوخت در تمام جایگاه‌های کشور افزایش یابد.

این کارشناس صنعت خودرو راه درازی را برای خودروهای برقی و هیبرید در ایران متصور شد و گفت:

شرکت‌های خودروسازی‌ای توان تولید و طراحی خودروهای برقی و هیبرید را خواهند داشت که در حال حاضر خودروهای

بنزینی خوبی تولید کنند. امینی بیان کرد:

در شرایط فعلی شرکت های ایرانی در مرحله اول مانده‌اند و توان کاهش مصرف سوخت خودروهای بنزینی را ندارند

و تا زمانی که تکنولوژی ساخت خودروهای با کیفیت بنزینی در کشور نهادینه نشود در زمینه تولید خودروهای برقی و

هیبرید اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.