صالحی نیا در مورد ساماندهی واردات خودروهای خارجی گفت:

به دلایلی از جمله روند غیر عرفی واردات خودرو و مدیریت مناسب این روند، ثبت سفارش خودرو با نظر مسئولان

متوقف شده است تا شرایطی در دستور کار قرار گیرد که مدیریت مناسبی در مورد واردات خودرو انجام شود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش خودرو به درازا کشیده است، گفت:

البته روند واردات خودروهایی که پیش از این ثبت سفارش شده بود، ادامه یافته است. معاون وزیر صنعت از بررسی آیین

نامه ای در دولت برای موضوع واردات خودرو خبر داد و گفت: این آیین نامه ای توسط وزارت صنعت و با هماهنگی سایر

دستگاه های مربوط، به دولت پیشنهاد شده است و به زوی تصویب خواهد شد. وی تاکید کرد:

بر اساس این آیین نامه، خودروهایی که وارد شده و در گمرکات هستند، تعیین تکلیف خواهند شد. صالحی نیا اضافه کرد:

این مساله نیز در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است که در ثبت سفارش های بعدی، تفاوت معناداری به وجود نیاید

و تقریبا یک روال برابر را مترتب شود تا شرایطی برای سوءاستفاده فراهم نشود. به گزارش ایرنا، با نهایی و اجرایی شدن

برجام و لغو تحریم های هسته ای غرب علیه کشورمان، همکاری بخش های مختلف اقتصادی کشور با همتایان خود در

کشورهای مختلف آغاز شد. در مدت سپری شده از برجام، برخی خودروسازان داخلی مذاکراتشان با همکاران خارجی

را کلید زدند؛ برخی به مرحله امضای تفاهم نامه و قرارداد رسیدند و در این میان برخی از شرکت ها به تولید خودروی

مشترک دست یافتند.