پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا ، بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی تامین مالی انرژی های نو بلومبرگ*، فروش

خودروهایی با باتری الکتریکی و خودروهای هیبریدی قابل اتصال به برق در سه ماه سوم امسال از مرز

287 هزار واحد گذشت و یک افزایش 63 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد.

بیش از نیمی از این خودروها تنها در چین به فروش رفته است، جایی که با تلاش دولت برای مهار آلودگی، بازار

خودرو برقی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است. «الکساندر اودونوان» تحلیلگر حمل و نقل

پیشرفته در موسسه تحقیقاتی یاد شده که در تهیه این گزارش نیز نقش دارد، گفت:

دولت چین به دو دلیل خیلی روی فروش خودروهای برقی تاکید دارد. وی افزود:

دلیل نخست، کاهش سطح آلودگی هوای شهرهای این کشور و دلیل دوم، افزایش توان خودروسازان این کشور

برای رقابت در بازار جهانی خودروهای برقی است. برخی دولت ها نیز اهدافی را برای توسعه حمل و نقل پاک

تعیین کرده اند. فرانسه و انگلیس اعلام کرده اند که فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی را تا سال 2040

ممنوع می کنند.

هلند نیز اعلام کرده است که تا سال 2030 همه خودروهایی که در این کشور به فروش می رسند، خودرو پاک

خواهند بود و آلودگی هوا ایجاد تنها خودروهای پاک در این کشور فروخته می شود. به گزارش ایرنا، در ایران

نیز برای کاهش آلودگی هوا قرار است از کمک های فنی و تجهیزاتی ژاپن استفاده شود. ایران قصد دارد از

راهکارهای ژاپن نه تنها در تهران بلکه در شهرستان ها نیز بهره گیرد.