فروش اعتباری سه خودروی دنا، سمند و سورن در آبان ماه آغاز شد. بر اساس این طرح فروش مبلغ پرداختی

به شرکت ایران خودرو در جهت خودروهای ثبت نامی، معادل بهای کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوطه به پرداخت‌های

قانونی و الزامی است. پرداخت های قانونی و الزامی عبارتند از هزینه‌های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شماره گذاری،

عوارض شهرداری، بیمه شخص ثالث، پست، خدمات کارت هوشمند و خدمات کارت طلایی ( برای خودروهای مشمول ) است.