به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولکس C۳۰اتوماتیک و VELA V۵ MT محصولات شرکت خودروسازی راین با

کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و به ترتیب از ۱۴ و ۱۸۶ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید ام‌ وی‌ ام ۱۱۰‌اس، ام‌ وی‌ ام ۵۳۰ و ام‌ وی‌ ام ۵۵۰ محصولات خودروسازی مدیران نیز متوقف شده و به ترتیب

از ۲، ۱ و ۲۴۰ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت. شهریور امسال تولید آسا B۵۰ محصول گروه بهمن

نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۲۴ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر رسید.