به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلاح ورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه راهبرد و نظامی

برای تولید داخلی نداریم، افزود: سیاست ها در بخش خودرو با روی کار آمدن هر دولتی تغییر می کند و این

از جمله مشکلات این بخش است. وی گفت:

تا زمانی مونتاژکاری پولسازتر و آسان تر است و دولت ها با ابزارهای تعرفه، رقبای خودروسازان داخلی را از

صحنه بیرون می کنند خلاقیت و نوآوری برای تولید داخلی ایجاد نمی شود. سلاح ورزی افزود:

به دلیل دولتی بودن ساختار خودروسازان، آنان چرخه مونتاژکاری را ادامه می دهند و تا زمانی که این روند

ادامه یابد پیشرفتی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد نمی شود. وی گفت:

اینکه خودروسازان، قطعات را از کشورهای دیگر وارد می کنند به دلیل قیمت تمام شده بالا و کیفیت پایین

قطعات خودروی ساخت داخل است. سلاح ورزی با بیان اینکه در صنعت کشور معیار، ایجاد شغل است افزود:

به جای برنامه ریزی برای پیشرفت صنعت کشور، نظام پولپاشی را دنبال می کنیم. وی گفت:

بیشتر مونتاژکاری در بخش دولتی است و خودروسازانی که بیشتر دولتی هستند علاقمندند از طریق

مونتاژکاری سود بیشتری کسب کنند. سلاح ورزی افزود:

مدیران صنایع خودروسازی به دلیل عمر کوتاه مسئولیتشان در این صنعت، تصمیم های کوتاه مدت می گیرند

و در پی اهداف بلندمدت نیستند. علی فتوت عضو هیئت علمی دانشگاه شریف نیز در این برنامه گفت:

نقشه راهی برای تولید ملی وجود ندارد و بسیاری از صنایع و نگاه پشت سر آنها متوجه بازرگانی شده است. وی افزود:

اکنون مردم احساس خوبی به تولید ملی ندارند. فتوت گفت:

مونتاژکاری صنعت نیست و اکنون در بخش خودرو درجا می زنیم و با مونتاژکاری چیزی به این صنعت اضافه نمی شود.

وی افزود: دومین تربیت کننده مهندس در جهان هستیم و بهترین ها را آموزش می دهیم اما به دلیل حمایت نکردن از

آنها مهندسان کشورمان را صادر می کنیم. فتوت گفت:

ارزش افزوده در صنایع پیشرفته است اما نباید همه چیز را در این بخش به عهده بخش خصوصی بگذاریم. وی افزود:

در حالی که تعداد زیادی کارشناس و مهندس داریم در بخش صنعت دنبال مشکل می گردیم.

فتوت با تأیید فساد و رانت در بخش واردات گفت:

سال گذشته دو هزار بیس استیشن مربوط به مخابرات وارد کشور شد اما بر اساس آمار سندیکای مخابرات

تولیدکنندگان منابع تغذیه و تجهیزات مربوط به آن فقط 200 واحد فروخته اند. وی افزود:

باید افرادی که این واردات را انجام داده اند بازخواست شوند.