مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد:

گرانفروشی خودروهای وارداتی به بهانه افزایش نرخ ارز

ایرنا  مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر برخی فروشندگان

خودروهای وارداتی به بهانه گران شدن نرخ ارز، قیمت خودروها را افزایش داده اند، گفت:

این کار تخلف است و با متخلفان به شدت برخورد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سیدمحمود نوابی» در نشستی خبری گفت:

همه خودروهای موجود در بازار، از قبل ثبت سفارش شده اند و گران کردن آنها به بهانه افزایش نرخ ارز

هیچ توجیهی ندارد. وی درباره آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو گفت:

این آیین نامه در دولت قبل تصویب شده بود و در دولت جدید یک سری تغییرات در آن اعمال شد و هم اکنون

اجرایی شده است. نوابی افزود:

این آیین نامه هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حمایت در دسترس مردم است و مصرف کنندگان خودرو

می توانند به آن رجوع کنند. وی به یکی از الزامات پیش فروش خودرو که در این سند لحاظ شده است، اشاره کرد و گفت:

خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی برای پیش فروش خودرو باید از وزارت صنعت مجوز اخذ کنند

و حداکثر 50 درصد وجه خودرو را می توانند به عنوان پیش پرداخت دریافت کنند. مدیر عامل سازمان حمایت اضافه کرد:

هم اکنون شرایط مرتبط با حقوق مصرف کنندگان خودرو مطلوب نیست، اما بی انصافی است اگر بگوییم پیشرفتی

نداشته است. نوابی در این زمینه گفت:

امسال دو خودروساز اصلی کشور سه هزار و 500 دستگاه خودرو را به دلیل مشکلات فنی به طور کامل تعویض

کرده اند ، این در حالی است که خودروسازان در گذشته چنین شرایطی را برای مشتریان خود قائل نبودند.