حدود 2 ماه از درخواست  نسبت به اصلاح مصوبه شماره گذاری خودروها

در ازای اسقاط خودروهای فرسوده گذشته اما پلیس راهور خود را ملزم به اجرای آن نمی داند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در اواخر مرداد ماه هیات وزیران در مصوبه ای شرایط جدید شماره گذاری

خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی در ازای اسقاط خودروهای فرسوده را ابلاغ کرد براساس بخشی از این مصوبه

برای شماره گذاری خودرو های سواری تولید داخل با مصرف سوخت 8 لیتر بین 8 تا 5/8 لیتر و 5/8 لیتر بیشتر در

100 کیلومتر باید یک دستگاه خودروی فرسوده از سوی خودروساز اسقاط شود.

این مصوبه در حالی در آخرین روزهای دولت یازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده که به گفته دبیر انجمن خودروسازان

ایران،مصوبه مذکور بدون هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صورت گرفته است. واکنش ها نسبت به بخشی از

مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده در حالی صورت می گیرد که همزمان با حضور رسمی شریعتمداری ، وزیر صنعت ، معدن

و تجارت دولت دوازدهم این بند از مصوبه اسقاط که مربوط به الزام خودروسازان به اسقاط خودروها بوده نیز مورد

انتقاد وی قرار گرفته به طوری که این مساله موجب می شود که وزیر جدید صنعت ، معدن و تجارت دست به قلم شده

و طی نامه ای به معاون اول رئیس جمھور خواستار لغو این بخش از مصوبه شود.

حال با گذشت حدود 2 ماه از ابلاغ مصوبه مذکور و درخواست وزیر صنعت و معدن تجارت نسبت به اصلاح این مصوبه ،

خبرها حاکی از آن است که اجرای این مصوبه از سوی پلیس راهور ناجا موجب بلاتکلیفی برخی از خریداران خودروهای

داخلی و مشکلاتی برای شماره گذاری خودروها شده است. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران در گفت و گو

با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار کرد:

به موجب ایرادی که توسط مجلس به مصوبه اسقاط خودرو توسط شرکتھای داخلی وارد گردید ، معاون امور صنایع وزارت

صنعت ، معدن و تجارت نیز طی نامه ای به سردار مهری ، رئیس پلیس راهور ناجا در تاریخ 96/6/25 در خواست نمود تا

تعیین تکلیف موضوع از سوی هیات دولت ، شماره گذاری خودروهای داخلی ،مطابق روال قبل صورت گیرد. وی افزود :

در بخشی از این نامه آمده است نظر به اینکه در نامه مورخ 96/6/13 جنابعالی شماره گذاری خودروهای تولید داخل

منوط به اسقاط خودروی فرسوده گردیده است لذا دستور فرمایید موارد، به ادارات شماره گذاری مربوطه جهت

شماره گذاری خودروها مطابق روال قبل، اعلام گردد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه متاسفانه درخواست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم اجرای این

مصوبه توسط پلیس راهور انجام نشده بیان کرد: اقدامی از سوی پلیس راهور در خصوص عدم اجرای این مصوبه از

تاریخ ارسال تاکنون صورت نگرفته و این امر تنها نارضایتی و بلاتکلیفی خریداران خودرو را به دنبال دارد.

دبیر انجمن خودروسازان افزود:

مشکل خریداران این خودرو هر روز روندی صعودی داشته به همین علت پلیس راهور درصورت تمکین و با توجه به

اینکه مجلس هم از این موضوع انتقاد نموده اجازه دهند تا بر اساس شرایط گذشته این خودرو ها شماره گذاری شوند.