تازه نفس آلمانی…

 

شرکت بی ام و آلمان با انتشار تصاویر نهایی از محصول جدید خود بی ام و X3 2018 هیجان و استرس را

دوباره به جمع طرفداران خود منتقل کرد! چرا که نسل 2013 X3 با طرحی بیش از حد ساده و دور از انتظار

باعث شد منتقدان و طرفداران برند بی ام و این شرکت را با رگباری از انتقادات خود روبرو کنند!

تا جایی که برای طرح بی ام و X3 2013 لقب طرح ( خنگ ) یا ( کودن ) را انتخاب کردند…

 

 

به همین دلیل شرکت بی ام و تمام توان طراحی خود را به کار گرفت تا با یک فیس لیفت استادانه مشکل

طرح بی ام و X3 2013 را برطرف کند…

 

 

فیس لیفت جدید بی ام و X3 در سال 2015 کارگر افتاد و حجم زیادی از انتقادات نسبت به طرح قبلی کاسته شد.

با انتشار عکس های نسل جدید بی ام و X3 2018 حالا دوباره حجمی از انتقادات برپا شده تا سری جدید X3 هنوز

نیامده روباره درگیر حاشیه ای پر رنگ تر از متن باشد…

 

گالری: