در این سیستم دو دوربین هوشمند پلیس متخلفان را غافلگیر می کنند!

 

دوربین ۱:

خودروهای  عبوری را رصد می کند و حتی در صورت مجاز بودن سرعت خودروها تصاویر و مشخصات

مربوط به هر یک از خودروها را مشخص می کند , اما اصلی ترین بخش ماجرا زمان دقیق عبور هرخودرو

از مقابل دوربین شماره یک است!

دوربین ۲:

بعد از عبور هر خودرو و چک کردن مشخصات آن با مشخصاتی که دوربین شماره 1 در پایگاه داده سیستم ذخیره

کرده است , بوسیله هوش مصنوعی سیستم میانگین سرعت هر خودرو را معین می کند. به این روش مشخص

می شود که خودرو مذکور فاصله بین دو دوربین را در چه مدت زمانی طی کرده است. در حقیقت مدت زمان

مشخص شده برای عبور هر خودرو باسرعت مجاز برای هوش مصنوعی سیستم تعریف شده است. بنا بر این اگر

شما سرعت غیر مجاز داشته باشید سریعتر از زمان تعیین شده به دوربین شماره 2 می رسید و جریمه خواهید شد!

 

به زبان ساده تر باید گفت:

فرض کنید شما جاده تهران به اصفهان را برای سفر انتخاب کرده اید.

در طول مسیر بادیدن هر دوربین کنترل سرعت , سرعت خودرو خود را کاهش می دهید , و بمحض

عبور از دوربین کنترل سرعت مجددا با سرعت  غیر مجاز به مسیر ادامه می دهید. در شرایطی که

دوربین ها از نوع میانگین سرعت نباشند مشکلی رخ نخواهد داد. اما اگر دوربین ها از نوع میانگین

سرعت باشند , شما ناخواسته زودتر از زمان تعیین شده ( با رعایت سرعت مجاز ) به دوربین دوم می رسید!

بنابر این هوش مصنوعی سیستم تخلف شما را درک کرده و براحتی جریمه خواهید شد…