حتما شما هم بهمراه خانواده قصد رفتن به مسافرت دارید!

گاهی اوقات گمان می شود که برخی قوانین پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران بی دلیل و صرفا

برای بیشتر جریمه کردن مردم می باشد , که باعث کسب درآمد بیشتر برای دولت می شود. باور کنید

این قوانین کاملا با قوانین روز دنیا همسان می باشند و صرفا برای سلامتی شما و عزیزان شماست…

از جمله این قوانین بستن کمربند ایمنی خصوصا کمربند ایمنی سرنشینان عقب می باشد. طبق آخرین آمار

بیشترین آسیب های نخاعی و ضربه های مغزی در تصادفات بدلیل نبستن کمربند ایمنی از سوی سرنشینان

خودروها می باشد , که متاسفانه این آمار در ایران عزیز خصوصا برای سرنشینان عقب بشدت ناگوار است…

چرا که در جزئی ترین تصادفات احتمال پرتاب شدن سرنشینان عقب به بیرون از خودرو بشدت بالاست!

نکته ای که از آن غافل شده ایم…

 

نویسنده: علیرضا صادق الوعد