با سلام.

مجله تصویری خودرو گراف بطور رسمی فعالیت خود را از پاییز 1395 آغاز کرد.

این مجله تصویری قصد دارد تا بطور تخصصی به صنعت حمل و نقل ایران و جهان بپردازد.

خودرو گراف توسط آقای علیرضا صادق الوعد تاسیس و بدون وابستگی به

سازمان یا نهاد دولتی یا غیر دولتی به بیان مسائل مرتبط با صنعت خودرو می پردازد.

به همین دلیل خودرو گراف به مجله ای مخاطب محور تبدیل و انتظار می رود با

همراهی مخاطبان خود , در مسیر پیشرفت گام بردارد.

کارگردان :

جناب آقای عباس کاظمی راد

صاحب امتیاز و کارشناس :

آقای علیرضا صادق الوعد